september 28, 2023

Berekeningen die je kan uitvoeren.

Rekenmachine

Gebruik de rekenmachine voor elk wiskundig probleem dat je wilt oplossen, zoals het delen van de rekening in een restaurant, het maken van grafieken of het oplossen van geometrieproblemen.

 • Typ je vergelijking in het zoekvak op google.com of
 • Zoek naar: Rekenmachine

Berekeningen die je kunt uitvoeren

 • Rekenen
 • Functies
 • Waarde van fysieke constanten
 • Basis- en notatieconversie

Vergelijkingen in een grafiek weergeven

Je kunt ingewikkelde berekeningen snel omzetten in een grafiek door de functie in het zoekvak in te voeren. Je kunt hier een voorbeeldberekening bekijken.

Tips

 • Als je meerdere functies tegelijk wilt plotten, zet je een komma tussen de formules.
 • Als je de functie verder wilt verkennen, kun je in- en uitzoomen en over het vlak schuiven.

Ondersteunde functies

 • Trigonometrie
 • Exponentieel
 • Logaritmisch
 • 3D-grafieken (voor desktopbrowsers die WebGL ondersteunen)

Fouten oplossen

‘Deze functie is mogelijk niet correct geplot’

Het plotalgoritme heeft een van de volgende problemen ontdekt:

 • Te veel asymptoten
 • Te veel overgangen van de functie tussen gedefinieerde en ongedefinieerde gebieden
 • Te veel punten op de grafiek die de huidige functiewaarde mogelijk niet correct weergeven door hoge fluctuatie

Probeer de functie naar een ander gebied te pannen of te zoomen.

‘Kan niet verder zoomen’

De pan- of zoomactie kan niet worden uitgevoerd vanwege numerieke beperkingen. Probeer de functie naar een ander gebied te pannen of te zoomen.

‘Kan niet in deze richting pannen’

De pan- of zoomactie kan niet worden uitgevoerd vanwege numerieke beperkingen. Probeer de functie naar een ander gebied te pannen of te zoomen.Geometrische rekenmachine

Met Google Zoeken kun je geometrische formules vinden, evenals oplossingen voor complexe geometrische problemen.

Open de geometrische rekenmachine

 1. Zoek op Google naar een formule, zoals oppervlakte van een cirkel.
 2. Typ in het vak ‘Waarde opgeven’ de waarden die je kent.
 3. Als je een andere waarde wilt berekenen, klik je naast ‘Oplossen voor’ op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.

Vormen en formules die je kunt gebruiken

 • Ondersteunde vormen: twee- en driedimensionaal gebogen vormen, platonische vormen, polygonen, prisma’s, piramides, vierkanten en driehoeken.
 • Ondersteunde formules en vergelijkingen: areaal, omtrek, sinus- en cosinusregel, hypotenusa, perimeter, stelling van Pythagoras, oppervlakte en volume.

Voorbeelden

 • wat is het volume van een cilinder met een straal van 4 cm en een hoogte van 8 cm
 • formule voor de omtrek van een driehoek
 • vind de diameter van een bol met een volume van 1984 liter
 • a^2+b^2=c^2 bereken a=4 b=7 c=?