december 2, 2023
ChatGPT

ChatGPT chatbot by OpenAI - artificial intelligence

Het is een populair fenomeen, zeker nadat Microsoft heeft aangekondigd er tien miljard dollar in te willen steken: het gratis AI-programma ChatGPT. Wat betekent het voor beleggers?

Wat betekent ChatGPT voor beleggers?

Wat is het eigenlijk?

ChatGPT is een gratis artificial intelligence-programma dat teksten schrijft op aanvraag, waaronder artikelen, schoolopstellen, grappen, muziek en gedichten.

Volgens kenners gaat deze chatbot verder dan andere artificial intelligence-programma’s zoals Siri van Google of Alexa van Amazon. Die programma’s geven ook antwoorden op vragen, maar kopiëren die vanaf het internet. ChatGPT gebruikt het internet als bron, maar kan ook zelf teksten schrijven.

ChatGPT maakt zoals gezegd gebruik van kunstmatige intelligentie of machine learning en is een initiatief van OpenAI, een organisatie opgericht in 2015 door Elon Musk, Sam Altman en Peter Thiel. Musk is overigens geen aandeelhouder meer, wel donateur.

Angst en enthousiasme?

De reacties op ChatGPT zijn heel erg verschillend. Sommige mensen zijn als de dood voor plagiaat, misbruik en fraude. Op Australische scholen wordt bijvoorbeeld overwogen om alle schriftelijke toetsen waar creatieve antwoorden vereist zijn, in de toekomst schriftelijk te laten plaatsvinden, om copycats te voorkomen.

Er zijn ook al meerdere universiteiten en bedrijven (waaronder Microsoft en Amazon) die hun werknemers verbieden ChatGPT te gebruiken, uit angst voor diefstal van intellectueel eigendom. 

Maar er zijn ook mensen die het als grote vooruitgang zien. Het kan bijvoorbeeld helpen teksten beter leesbaar te maken. Zo wil Microsoft het waarschijnlijk gebruiken om de taalcorrectie van Word te verbeteren. Verder kan het helpen bij allerlei zoekopdrachten. 

De beurs

Maar wat betekent het voor beleggers? Hebben we hier te maken met een nieuwe disruptieve technologie? Zorgt het voor betere beleggingsrobots? Dat bespreekt vermogensbeheerder aan de hand van drie interviews met experts: oud-Google werknemer Kevin Zatloukal, John Alberg & Lakshay Chauhan van Euclidean Technologies en Kai Wu van Sparkline Capital.

Validea stelde vier vragen:

  1. Hoe kunnen beleggers profiteren van deze technologie?
  2. Wat zijn de risico’s en nadelen van een technologie als ChatGPT?
  3. Wat is het meest verbazingwekkende of interessante tot nu toe?
  4. Hoe kan deze technologie de beleggingssector in de toekomst verder beïnvloeden?

Vraag 1: Hoe te profiteren? 

Zatloukal: “De meest directe toepassing van de technologie is dat het lezen en schrijven veel makkelijker maakt. ChatGPT vat min of meer samen wat er op het internet te vinden is. De beste toepassing voor mij persoonlijk is dat chatbots kunnen helpen bij het brainstormen of bij het organiseren van je gedachten. Programmeurs hebben al vaker opgemerkt dat het uitleggen van je probleem aan een badeend (“rubber duck”) vaak helpt om het antwoord te vinden.”

Alberg & Chauhan: “ChatGPT kan worden gezien als een soort rekenmachine, maar dan voor lezen en schrijven. Het stelt beleggers in staat efficiënter met hun tijd om te gaan. Ze hoeven minder tijd te besteden aan het verzamelen van informatie en kunnen zich richten meer op het analyseren ervan.

Een voorbeeld: U kunt bijvoorbeeld vragen aan een ChatGPT-achtig systeem: “Wat waren de jaar-op-jaar winkelverkopen van Walmart gedurende de laatste tien jaar?”, of “Schrijf voor mij een gedetailleerd rapport over de huidige financiële omstandigheden op de commerciële vastgoedmarkt in het centrum van Austin in Texas?.”

Een ander aspect heeft betrekking op beleggingsstrategieën. De meeste kwantitatieve strategieën maken nu gebruik van harde data (cijfers) die te vinden zijn in jaarrekeningen van bedrijven. Met deze AI-technologie is het welllicht mogelijk veel genuanceerdere informatie boven water te halen uit teksten in bijvoorbeeld SEC-dossiers, transcripties en nieuwsberichten. Daarmee is het misschien mogelijk om value-traps en faillissementen eerder op te sporen.”

Wu: “Bij Sparkline Capital maken we al een paar jaar gebruik van machine learning. Het helpt bij het verwerken van ongestructureerde tekstgegevens in documenten. Ons doel is het om uit deze documenten informatie te halen die we kunnen integreren in onze kwantitatieve modellen.”

Vraag 2: Wat zijn de nadelen?

Zatloukal: “ChatGPT is niet feilloos. De antwoorden zijn lang niet altijd correct. Dat is een probleem omdat mensen goedgelovig zijn. ChatGPT heeft veel interessante gebruiksmogelijkheden, maar ik weet nog niet hoe het dit probleem kan oplossen dat het af en toe dingen zegt die verzonnen zijn, maar je weet niet wat de leugens zijn en wat waar.”

Alberg & Chauhan: “Een van de grootste risico’s van ChatGPT en andere taalprogramma’s is dat ze niet volledig op feiten gebaseerd zijn. De informatie die deze modellen gebruikt, is niet geverifieerd. Er wordt vooruitgang geboekt om dit risico te beperken, maar tot dusver is het niet perfect.

Wu: “Ik zie het nog steeds als een “bèta-product” omdat de resultaten vaak onbetrouwbaar zijn en de kennis ervan een paar jaar oud is.”

Vraag 3: Verbazingwekkend of interessant?

Zatloukal: “Echt interessant wordt het als de chatbot kan worden gevraagd om iets te maken of te schrijven dat echt uniek is, maar ik heb zelf tot nu toe weinig succes gehad om het programma zoiets te laten doen.” 

Alberg & Chauhan: “Er zijn verschillende interessante taken die deze programma’s kunnen uitvoeren. Eentje die nog niet genoemd is, is het onderwijs. Ik zie een enorm potentieel in een soort leraar-achtige interface die vragen kan beantwoorden van leerlingen. Dat zou een groot goed zijn.”

Wu: “Het verbazingwekkende van deze “Large Language Models” (LLM’s) is hun veelzijdigheid.” 

Vraag 4: De toekomst

Zatloukal: “Wat ik spannend vind, is hoe ChatGPT zich zal ontwikkelen naarmate het meer parameters heeft en is getraind met meer gegevens. Wat wordt de leercurve? Er is al veel onderzoek gedaan op dit gebied, die eerder duidt op begrensde mogelijkheden. Dit soort AI zal bijvoorbeeld nooit goed zijn in wiskunde. Van de andere kant, de mensen van OpenAI wijzen er graag op dat er soms vaardigheden ontstaan die zelfs zij niet hadden voorzien.”

Alberg & Chauhan: “Bij Euclidean zijn we enthousiast over de vooruitzichten voor LLM’s. Dat komt voor een groot deel door de mogelijkheid die het ons biedt om beter gebruik te maken van informatie over bedrijven en sectoren die op een ongestructureerde manier is opgeslagen in het web.” 

Wu: “Ik heb de afgelopen jaren de vooruitgang van AI op de voet gevolgd. Ik verwacht dat de innovatie zijn exponentiële pad zal vervolgen en ben benieuwd wat de toekomst in petto heeft!”