december 2, 2023

1. Wat is een NFT?

NFT staat voor non-fungible token, ofwel een niet-vervangbare token. Deze NFT’s zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal ‘iets’, zoals een afbeelding, filmpje of tweet. In de NFT staat wie eigenaar is van deze afbeelding, video of tweet.

De tokens zijn qua techniek vergelijkbaar met bitcoin. Simpel gezegd worden de NFT’s verspreid over de wereld opgeslagen en kan iedereen inzien hoe deze worden verhandeld en wie eigenaar is van de token.

2. Hoe werkt de verkoop van NFT’s?

NFT’s worden vaak verkocht door veilinghuizen. Na verkoop wordt het bezit van een NFT vastgelegd in de blockchain, dezelfde technologie die wordt gebruikt voor cryptovaluta als bitcoin. Blockchain is een groot online register met ingewikkelde versleutelingstechnieken.

Bij aankoop van een NFT wordt op een blockchain een notitie gemaakt wie de nieuwe eigenaar is. Doordat zo’n blockchain op duizenden servers over de hele wereld staat opgeslagen, blijft de informatie bewaard.

3. Hoe wordt de waarde van een NFT bepaald?

Mensen hebben altijd waarde toegekend aan fysieke goederen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bereid om honderdduizenden euro’s te besteden aan een horloge. Digitale objecten hadden niet dezelfde waarde, omdat ze nooit uniek waren. Ze konden immers makkelijk gekopieerd worden.

Objectief gezien is een digitale afbeelding van een kat natuurlijk nog steeds geen honderdduizenden euro’s waard. Toch ging het beeld van een vliegende kat met herkenbare melodie, ook wel bekend als Nyan Cat, over de toonbank voor bijna 500.000 euro.

De waarde van een NFT wordt onder meer bepaald door de volgende criteria:

  • Authenticiteit: de echtheid van de NFT.
  • Schaarste: van sommige NFT’s is er maar één.
  • Populariteit: bekende NFT’s worden voor meer geld verkocht.
  • Nut: sommige NFT’s hebben functionele doeleinden.

4. Maar ik kan toch gewoon een screenshot van het kunstwerk maken?

Dit is geen gekke vraag, maar zo werkt het niet. Door een screenshot te maken, ben je niet de rechtmatige eigenaar van het kunstwerk. Je kunt wel een afbeelding van de Mona Lisa opslaan op je telefoon, maar deze niet verkopen aan een kunsthandelaar. Het is namelijk niet het echte schilderij.

Bij de aankoop van een NFT word je daarvan de rechtmatige eigenaar. Net als bij het verkopen van cryptovaluta kan de eigenaar een NFT verkopen. Juridisch gezien ben je overigens niet vanzelfsprekend ook de eigenaar van de afbeelding, video of tweet, tenzij dat expliciet wordt afgesproken.

5. Wanneer is de NFT-hype begonnen?

Opvallend aan NFT’s is dat ze al sinds medio 2017 bestaan, maar pas sinds begin 2021 populairder zijn geworden. Dat heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken met de gigantische bedragen die er toen met sommige NFT’s waren gemoeid. Maar inmiddels hebben ook meer kunstenaars en artiesten de tokens omarmd.

6. Hoe zit het met de kritiek?

Er zijn ook veel tegenstanders van NFT’s. Zo zouden transacties behoorlijk veel rekenkracht van computers vergen en daarmee flink vervuilend zijn. Digiconomist berekende bijvoorbeeld dat bij één transactie 110 kilogram CO2 wordt uitgestoten.

Daarnaast is het maar de vraag of alle mensen met een NFT er ook daadwerkelijk recht op hebben. Mensen kunnen namelijk ook tokens maken van werk van anderen en daarvan profiteren door er geld voor te vragen.