september 28, 2023

In iOS 15 en iPadOS 15 kunt u Focus gebruiken om niet afgeleid te raken wanneer u zich moet concentreren of even weg moet van uw apparaat. U kunt de instellingen voor Focus aanpassen om aan te geven wanneer u waarschuwingen en meldingen wilt ontvangen en om andere mensen en apps te laten weten wanneer u bezig bent.

iPhone-scherm met het venster 'Focus'

Focus inschakelen

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’. 
 2. Tik op een van de beschikbare Focus-opties, zoals ‘Niet storen’, ‘Persoonlijk’ of ‘Slaap’, en schakel de focus vervolgens in.
 3. Nadat u een focus hebt gekozen, kunt u opties selecteren zoals ‘Toegestane meldingen’, ‘Tijdgevoelige meldingen’ en ‘Focusstatus’.

Wanneer u een focus instelt, kunt u ‘Toegestane meldingen’ selecteren voor bepaalde mensen en apps. U kunt ook ‘Tijdgevoelige meldingen’ inschakelen voor bepaalde apps, zodat apps die niet in uw lijst voor toegestane meldingen staan, meldingen kunnen verzenden die als tijdgevoelig zijn gemarkeerd.

U kunt Focus ook inschakelen vanuit het bedieningspaneel. U hoeft alleen maar het bedieningspaneel te openen op uw iPhone, iPod touchof iPad, Focus ingedrukt te houden en de focus te selecteren die u wilt inschakelen.

Wanneer u een focus instelt, komt het symbool in de statusbalk en op uw toegangsscherm te staan en wordt uw status automatisch weergegeven in de Berichten-app. Als mensen u een bericht proberen te sturen, zien ze dat u meldingen hebt uitgeschakeld, maar kunnen ze u in dringende gevallen nog wel een melding sturen.

Wanneer u Focus op één apparaat gebruikt, wordt de instelling automatisch toegepast op al uw Apple apparaten die met dezelfde Apple ID zijn ingelogd.

Een aangepaste focus instellen

Als u zich wilt concentreren op een activiteit die niet onder de beschikbare Focus-opties valt, kunt u een aangepaste focus maken. Dit doet u als volgt: 

iPhone-scherm waarop te zien is hoe u een aangepaste focus kunt maken.
 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’. 
 2. Tik op de knop ‘Voeg toe’  en tik vervolgens op ‘Aangepast’ of blader door de aanvullende opties.
 3. Voer een naam in voor uw focus.
 4. Kies een kleur en een symbool voor uw focus en tik vervolgens op ‘Volgende’.
 5. Pas de opties voor uw focus aan.

Uw focusstatus delen 

Wanneer u een focus instelt, kunt u ‘Deel focusstatus’ inschakelen zodat apps aan mensen die u een bericht sturen, laten weten dat u meldingen hebt uitgeschakeld. De apps weten alleen dat u meldingen hebt uitgeschakeld. Apps weten niet welke focus u hebt ingeschakeld, dus de naam wordt nooit gedeeld. De focusstatus wordt in apps gedeeld als u een focus hebt ingeschakeld en nadat u een app toestemming hebt gegeven. 

Als u een focusstatus wilt inschakelen, doet u het volgende: 

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’. 
 2. Selecteer de focus die u hebt ingesteld. 
 3. Tik op ‘Focusstatus’ en schakel deze vervolgens in.

Instellingen aanpassen voor het beginscherm

Nadat u Focus hebt ingesteld, kunt u meldingen uitschakelen of alleen meldingen toestaan van de mensen en apps die overeenkomen met uw focus. U kunt ook een aangepaste pagina voor het beginscherm maken waarop alleen apps worden weergegeven die te maken hebben met uw focus en ervoor zorgen dat alleen die pagina toegankelijk is in de periode waarvoor u de focus hebt ingeschakeld. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’.
 2. Selecteer de focus die u wilt aanpassen en tik vervolgens op ‘Beginscherm’.
 3. Schakel ‘Aangepaste pagina’s’ in en selecteer vervolgens de pagina’s die u tijdens deze focus wilt gebruiken voor het beginscherm.
 4. Tik op ‘Gereed’.

Hier kunt u ook ‘Verberg meldingsbadges’ inschakelen. Deze instelling zorgt ervoor dat meldingen voor de apps op uw beginscherm worden verborgen.

Instellingen voor het toegangsscherm aanpassen 

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’.
 2. Selecteer de focus die u wilt aanpassen en tik vervolgens op ‘Toegangsscherm’.
 3. Schakel ‘Dim toegangsscherm’ of ‘Toon op toegangsscherm’ in.

Een schema of automatisering toevoegen 

U kunt instellen dat een focus op bepaalde tijden wordt geactiveerd, bijvoorbeeld als u op een bepaalde locatie bent of als u specifieke apps opent. Dit doet u als volgt:

iPhone-scherm waarop de instellingen voor 'Nieuwe automatisering' voor Focus worden weergegeven

Als u een schema wilt instellen op basis van bepaalde tijden, locaties of apps, doet u het volgende: 

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’ en tik vervolgens op de focus die u wilt plannen.
 2. Tik onder ‘Schakel automatisch in’ op ‘Voeg schema of automatisering toe’.
 3. Geef aan wanneer u wilt dat de automatisering wordt uitgevoerd en volg dan de stappen op het scherm.

Als u ‘Slimme activering’ wilt gebruiken, waarmee uw focus automatisch op relevante tijdstippen gedurende de dag wordt toegepast, doet u het volgende:

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’ en tik vervolgens op de focus die u automatisch wilt activeren.
 2. Tik op ‘Slimme activering’.
 3. Tik op ‘Gereed’.

Als u ‘Slimme activering’ inschakelt, wordt de focus automatisch op relevante tijdstippen van de dag geactiveerd op basis van uw signalen, zoals uw locatie en app-gebruik.

*De stappen kunnen variëren op basis van het type focus dat u gebruikt. U kunt bijvoorbeeld ‘Voeg schema of automatisering toe’ of alleen ‘Voeg automatisering toe’ zien staan.

Tijdgevoelige meldingen toestaan

Als u voor het eerst een focus instelt, kunt u ‘Tijdgevoelige meldingen’ inschakelen, zodat mensen en apps u onmiddellijk van zaken op de hoogte kunnen stellen, zelfs als u een focus hebt ingeschakeld. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Focus’.
 2. Selecteer de focus en tik vervolgens op ‘Apps’ onder ‘Toegestane meldingen’.
 3. Schakel ‘Tijdgevoelig’ in.
iPhone-scherm waarop u kunt zien hoe u 'Altijd aan voor noodgevallen' inschakelt

U kunt ook instellen dat bepaalde contacten u altijd kunnen bereiken in geval van nood, zelfs als u een focus hebt ingesteld. Dit doet u als volgt: 

 1. Open ‘Contacten’ en selecteer een contact.
 2. Tik op ‘Bewerk’, tik op ‘Beltoon’ of ‘Sms-toon’ en schakel vervolgens ‘Altijd aan voor noodgevallen’ in.
 3. Tik op ‘Gereed’.