september 28, 2023

Windows 10 downloaden en schoon installeren vanaf een USB-stick

Als u Windows 7 of 8 hebt, dan zal het u niet zijn ontgaan dat u gratis naar Windows 10 kunt upgraden. Veelal zou het echter beter zijn om Windows schoon te installeren. Want dat geeft uw pc onder meer zijn oorspronkelijke snelheid terug, en lost onduidelijke problemen veelal automatisch voor u op.

Rufus : Opstartbare USB-sticks maken - App of software - KlasCement

Echter, om Windows 10 opnieuw en schoon op uw computer te kunnen installeren, hebt u wel een installatiebestand van Windows 10 nodig, en een schijfstation van waaraf u een pc kunt opstarten en Windows kunt installeren.

In dit artikel laat u zien hoe u een installatiebestand, ofwel IS0-bestand, van Windows 10 downloadt, hoe daarvan een installatie-USB-stick maakt, en hoe u Windows 10 vervolgens opnieuw en schoon op uw huidige pc installeert. Waarbij het niet uitmaakt welke versie van Windows er momenteel op de pc staat.

Moet ik Windows 10 kopen?

Als u een computer hebt met daarop Windows 7 of Windows 8, dan is Windows 10 gratis voor u. Maar ook wanneer u uw computer reeds geüpgrade hebt naar Windows 10, dan kunt u nog steeds gratis een Windows 10 ISO-bestand downloaden om Windows 10 opnieuw te installeren.

Windows 10 hoeft u alleen te kopen, wanneer u een uitgebreidere versie van Windows wilt dan er nu op uw computer staat. Dat betekent dat als u nu een Home Edition hebt van Windows, maar een wilt Windows 10 Professional, dan zult u Windows 10 Professional moeten kopen.

Maar ook om andere redenen kan het slim zijn om Windows 10 gewoon te kopen. Bijvoorbeeld wanneer u geregeld onderdelen in uw pc vervangt door nieuwe onderdelen. De gratis versie van Windows 10 wordt gekoppeld aan uw huidige pc. Vervangt u dan vervolgens teveel onderdelen, dan zou Windows uw huidige pc kunnen gaan zien als een nieuwe pc. Wat ertoe zou kunnen leiden dat u de Windows 10 die u al had plots niet langer kan gebruiken.

Een dergelijk probleem kunt u overigens tevens krijgen, wanneer u besluit een OEM-versie van Windows 10 te kopen. Dit is een versie van Windows die officieel bij nieuwe pc’s verkocht wordt. En ook deze versie koppelt zich aan de configuratie van het systeem waarop deze geïnstalleerd wordt.

Alleen met een volledige versie van Windows 10, kunt u doen wat u wilt met uw pc. En als u wilt, kunt u uw deze zelfs meenemen naar alle nieuwe pc’s die u hierna nog kopen gaat.

Wat kunt u met een Windows 10 ISO-bestand ?

Echter, als u dik tevreden bent met de versie van Windows 10 die u nu heeft, maar Windows 10 slechts opnieuw wilt installeren, dan hebt u voldoende aan een ISO-bestand van Windows 10.

Als u een ISO-bestand van Windows 10 hebt, dan kunt u Windows 10 namelijk zo vaak als u maar wilt opnieuw installeren op uw huidige pc.

Traditioneel installeert u Windows vanaf een installatie-dvd. En een ISO-bestand is een exacte kopie van een dergelijke installatie-dvd. Een ISO-bestand kunt u vergelijken met een doos, waarin alle onderdelen die samen van Windows een werkend geheel maken netjes ingepakt zijn.

Doordat alle bestanden waaruit Windows bestaat, in één groot bestand verpakt zit wordt het mogelijk om Windows ook via internet te verzenden. En dus Windows aan te bieden als download, waarna u zelf een installatieschijf maakt

Een Windows 10 ISO-bestand downloaden en een installatie-USB-stick maken, of een installatie-dvd

Als u nog geen ISO-bestand hebt, dan kunt u dat met een hulpprogramma via de website van Microsoft krijgen. Het hulpprogramma dat de naam MediaCreationTool.exe draagt , downloadt u via de knop Hulpprogramma nu downloaden op deze webpagina.

Na het downloaden kunt u het hulpprogramma vinden in de map Downloads op uw pc. Door erop te dubbelklikken wordt Windows 10 Setup gestart. Maar u kunt uiteraard direct naar het downloaden ook op Uitvoeren klikken in uw webbrowser om het programma te starten.

Na het accepteren van de licentievoorwaarden, gaat u als volgt verder:

 1. Kies in een volgend venster voor de optie Installatiemedia voor een andere pc maken en klik op de knop Volgende
 2. Bekijk in het volgende venster of taal, versie en architectuur kloppen en klik wederom op Volgende.

 1. Selecteer in het volgende venster het USB-flashstation als installatiemedium.
 2. Plaats een USB-stick van tenminste 4GB in een vrije USB-poort in uw pc en klik op Volgende.
 3. Controleer of Windows het juiste verwisselbare station, ofwel de USB-stick, geselecteerd heeft en klik wederom op de knop Volgende.
 4. Vervolgens zal Windows 10 Setup Windows 10 gaan downloaden.
 5. Zodra het downloaden is voltooid en gecontroleerd zal Windows 10 Setup automatisch verder gaan met: media voor Windows 10 maken.
 6. Na enige tijd zal Windows 10 Setup melden dat het USB-flashstation klaar is. Klikken op Voltooien zal Windows 10 Setup afsluiten.

De USB-stick is nu klaar om gebruikt te worden om Windows 10 te installeren op een pc. Daartoe plaatst u ook nu weer de USB-stick in een vrije USB-poort en start u de pc op vanaf USB-stick. Nadat de pc is opgestart vanaf de USB-stick, zal het installatieprogramma van Windows 10 vanzelf starten.

Op vrijwel dezelfde manier kunt u tevens een installatie-dvd maken.

Let op!

Echter, voordat u Windows schoon op uw pc gaat installeren, moet u er uiteraard wel voor zorgen dat u een reservekopie gemaakt hebt van alle bestanden die u wilt bewaren. En dat u installatiemedia, installatiebestanden, en stuurprogramma’s van alles wat u met en op uw pc gebruikt bij de hand hebt.

Want met een schone installatie van Windows wordt uw harde schijf volledig leeggemaakt, waarmee uiteraard alles wat er nu op staat wordt gewist.

Uw pc op laten starten vanaf een USB-stick regelt u in het BIOS van uw pc. Het BIOS van uw pc bereikt u door de pc opnieuw op te starten, en ruim voordat Windows start drukt op een functietoets, bijvoorbeeld F8 of F12, of de Del(ete). Welke toets u precies moet drukken wordt veelal kort getoond, vlak nadat u de pc hebt aangezet en voordat Windows start. Maar u kunt het ook vinden in de beschrijving die bij de pc hoort, of in het boekje dat bij het moederbord van uw pc hoort. Dergelijke beschrijvingen en boekjes zijn overigens ook dikwijls te vinden op de website van de fabrikant.

Windows 10 opnieuw op uw computer installeren

Windows op een pc installeren was al niet echt moeilijk, en is er met Windows 10 nog eens makkelijker op geworden. Uw taak is voornamelijk: controleren of het installatieprogramma van Windows de juiste keuzes maakt. Als u het eens bent met de keuzes, is klikken op de knop Volgende voldoende om de installatie van Windows voort te zetten. In ieder ander geval dient u de door Windows voorgestelde instellingen eerst aan uw wensen aan te passen voordat u op de knop Volgende klikt.

De productcode

Tijdens het installeren van Windows 10 zal u gevraagd worden om de productcode in te voeren. De productcode is een unieke code van 25 cijfers en letters die u krijgt bij elk exemplaar van Windows.

Als Windows 10 gekocht is op dvd of USB-stick, dan zal de productcode zich veelal op de verpakking bevinden. Stond Windows al op uw pc toen u de pc kocht, dan zal een sticker met daarop de productcode zich veelal ergens op de behuizing van de pc of laptop bevinden.

Hebt u Windows 10 als download gekocht, dan hebt u de productcode gemaild gekregen.

De productcode die tijdens het installeren ingevoerd moet worden, hoeft overigens niet altijd de productcode te zijn die met Windows 10 is meegekomen. Want in het eerste jaar na het uitbrengen van Windows 10, kunnen gebruikers van Windows 7 en Windows 8 hun pc’s gratis upgraden naar Windows 10.

Bij een pc waar eerst Windows 7 of Windows 8 op gestaan heeft en die later is geüpgrade naar Windows 10, kan het zijn dat u bij het opnieuw installeren, van Windows 10 het productnummer kunt gebruiken van de Windows-versie die op de pc stond, voordat deze geüpgrade werd naar Windows 10.

Een schone installatie uitvoeren

Zodra u de productcode hebt ingegeven, zal het installatieprogramma van Windows 10 u in het volgende venster vragen welk type installatie u wilt uitvoeren.

U wilt een schone installatie uitvoeren. In dit venster kiest u dan ook voor de optie Aangepast: alleen Windows installeren.

Partities

Vervolgens zal het installatieprogramma u vragen op welk schijfstation u Windows wilt installeren. Windows zal standaard op de eerst beschikbare primaire partitie geïnstalleerd gaan worden.

Echter, tijdens een schone installatie kunt u alles naar uw hand zetten. En dus ook op welke partitie u Windows wilt. Tevens biedt dit venster in het installatieprogramma u de mogelijkheid om:

 • Bestaande partities te verwijderen.
 • Nieuwe partities te maken.
 • Bestaande partities te formatteren.

Wanneer u besluit partities aan te maken, dan zal Windows automatisch een extra partitie maken. Een partitie die tevens direct geserveerd zal worden. Op deze partitie brengt Windows onder andere bestanden onder die nodig zijn wanneer Windows op enig moment hersteld moet worden.

Zodra u de partitie hebt geselecteerd waar u Windows op geïnstalleerd wilt hebben, kunt u de installatie voortzetten door te klikken op de knop Volgende.

Oude partities verwijderen, nieuwe partities aanmaken op een harde schijf en vervolgens formatteren is met name raadzaam wanneer het vermoeden bestaat dat er virussen en andere malware op uw pc huisden.

Vervolgens zal Windows beginnen met het eigenlijke installeren van Windows 10 op de pc. Gedurende de installatie van Windows zal een venster weergegeven worden waarop u de voortgang van de installatie kunt volgen.

Updates

Een onderdeel van het installeren van Windows, is het installeren van updates. Dit zullen echter zelden alle updates zijn die beschikbaar zijn voor Windows. Maar slechts de updates die op het moment van installeren van Windows nodig zijn om de installatie van Windows goed te kunnen voltooien.

Na het installeren van Windows en nadat de pc met Windows 10 is opgestart en klaar is om gebruikt te gaan worden, zullen de rest van de updates geïnstalleerd worden die tot dan toe beschikbaar zijn voor de pc en voor de versie van Windows die op de pc geïnstalleerd is.

De eerste keer starten

Direct nadat de installatie van Windows voltooid is, zal de pc door het installatieprogramma van Windows 10 opnieuw worden opgestart en wordt de verse installatie van Windows 10 voorbereid voor het eerste gebruik op de pc waarop we Windows zojuist geïnstalleerd hebben.

Het voorbereiden zal grotendeels bestaan uit het installeren van de juiste drivers en het doen van de juiste instellingen, zodat de pc direct klaar is om in gebruik genomen te worden, zodra Windows 10 is opgestart.

Verbinden met netwerk en internet

Echter, zal Windows eerst vragen op welke manier het verbinding mag maken met internet om het instellen van de pc te voltooien. Daartoe worden alle verbindingen getoond die Windows gevonden heeft. Zowel de verbindingen die verlopen via een netwerkkabel, alsook alle beschikbare WiFi-verbindingen.

Kies in dit scherm de juiste verbinding en klik ook hier wederom op Volgende.

Persoonlijke voorkeuren

Vervolgens zal Windows u in de gelegenheid stellen om alvast wat persoonlijke voorkeuren in te stellen. Als u instellingen nu direct wilt wijzigen, dan kan dat via de link Instellingen aanpassen. Vind u dat het wel even kan wachten, dan kunt u tevens kiezen voor Expresinstellingen gebruiken.

Let op! De instellingen die u hier kunt wijzigen zijn stuk voor stuk instellingen die te maken hebben met het wel of niet toestaan om persoonlijke gegevens naar Microsoft te versturen. De hier bedoelde persoonlijke gegevens hebben vooral te maken met uw gedraging op de pc en uw voorkeuren.

De bedoeling van het verzamelen van deze gegevens is: alles zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen en voorkeuren.

Echter, dergelijke gegevens zijn ook voor bedrijven tevens zeer interessant. En wel voor marketingdoeleinden. Het is dan ook raadzaam goed na te denken over het voordeel dat u er zelf van hebt en of u daar wel persoonlijke gegevens voor wilt afstaan.

Connectiviteit

Een tweede serie instellingen gaat over connectiviteit, ofwel verbindingen maken met netwerken. Nu zijn niet alle netwerken waar u verbinding mee kunt maken even veilig. Wees bij instellingen die te maken met connectiviteit dan ook kieskeurig. Temeer omdat verbindingen altijd relatief eenvoudig zelf te maken zijn, op momenten dat u dat wilt. En dan weet u tenminste waar u precies verbinding mee maakt.

Na het doorlopen van alle instellingen zal Windows alle gemaakte instellingen opslaan en de pc nogmaals opnieuw starten.

Microsoft-account

Bij het installeren van Windows kan gevraagd worden om in te loggen op de pc met uw Microsoft-account. Een Microsoft-account hebt u automatisch wanneer u ooit een Hotmail-adres, Livemail-adres, of Outlook.com-adres hebt aangemaakt.

Een Microsoft-account maakt het makkelijker om gebruik te maken van Microsoft online software en andere Microsoft-onderdelen die u vanuit Windows 10 bereiken kunt.

Maar stel uzelf ook hier de vraag: “Is het perse nodig?”. Want ook hier kan het wederom zo zijn dat er gegevens verstuurd worden naar Microsoft. Waarbij u nooit weet om welke gegevens het precies gaat.

Sla deze stap dan ook over wanneer u ook maar de geringste twijfel hebt over de voordelen die u hebt wanneer u besluit in te gaan loggen op uw pc met een Microsoft-account.

Gebruikersaccount

Als u er niet voor kiest om een Microsoft-account te gebruiken, dan zal Windows u aanbieden om een lokaal gebruikersaccount te gaan gebruiken. Gebruik maken van een gebruikersaccount en een wachtwoord, beveiligt de toegang tot een pc. Iets wat zeker bij mobiele apparaten, en bij pc’s die wel eens onbeheerd worden achtergelaten, verstandig is om in te stellen.

Een gebruikersaccount aanmaken is verplicht, maar het gebruikersaccount beveiligen met een wachtwoord niet.

Na het opgeven van een naam voor het gebruikersaccount, kunt u dan ook gewoon op de knop Volgende klikken om door te gaan. U hoeft dan niet steeds eerst een wachtwoord in te voeren, voordat u met uw pc aan het werk kunt.

Op een later tijdstip kunt u er overigens altijd nog voor kiezen om een wachtwoord in te stellen voor een gebruikersaccount. En tevens om meerdere gebruikersaccounts aan te maken op een pc.

Hiermee is het schoon installeren van Windows 10 vanaf een USB-stick afgerond, en is uw pc klaar om in gebruik genomen te worden.

Samengevat: Windows 10 installeren op uw pc is niet moeilijk. Maar let er wel op dat wanneer u een schone installatie van Windows 10 uitvoert op uw pc, al uw persoonlijke bestanden worden verwijdert, alsook alle programma’s die u op uw computer gebruikt.

Programma’s zult u dan ook allemaal opnieuw moeten installeren.

Persoonlijke bestanden zult u voor het opnieuw installeren van Windows veilig moeten stellen, en na het installeren van Windows weer terug moeten zetten op de pc.